Press release

Paynova inleder samarbete med Retain24

Samarbetet mellan Paynova och Retain24 har vuxit fram ur insikten att kundgruppen är i stort sett identisk, att elektroniska presentkort behöver en speciell säkerhetslösning, samt att de båda företagens teknologi vinner en rad konsumentfördelar genom en integration. Samarbetet innefattar förutom integrerade tjänster även samförsäljning till handlare. Kortfattat kan sägas att Retain24:s tjänst integrerad i Paynovas betalningsplattform för det första ger handlare möjligheten att med Paynovas säkerhetslösning som stöd sälja presentkort i sin e-handel. För det andra ger det konsumenterna maximal flexibilitet i användandet – de kan använda presentkortet i såväl den fysiska butiken som på webben – och för det tredje ger det handlaren en bättre överblick och kontroll över presentkortshanteringen. På sikt hjälper det handlaren att verkligen tillvarata den nytta presentkort kan ge i ökade intäkter, merförsäljning och lojalitet.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA   Claudio Simatovic, Retain24 Telefon: 070 – 844  51 23   Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 00 Mobil: 070 – 787 19 70   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.