Press release

PAYNOVA INVESTERAR FÖR YTTERLIGARE FRAMFART

Paynova gör viktiga operativa och affärsmässiga framsteg och fortsätter att investera i produktutveckling såväl som marknadsbearbetning inklusive kundfinansiering för Rendr.

För att finansiera detta planerar Paynova att göra en eller flera riktade emissioner, huvudsakligen till befintliga partners. Det samlade värdet beräknas uppgå till maximalt 15 MSEK.

Paynova har gjort stora framsteg de senaste månaderna och utgångsläget är det starkaste någonsin. Vi har ett kontrakterat transaktionsvärde på över 8 miljarder kronor i en marknad som är under stark tillväxt och i en historisk förändring.
En av Paynovas största möjligheter är att starkare positionera sig i marknaden där traditionell butiksrörelse och snabbväxande e-handel tydligare möts i en och samma kundupplevelse gällande betalningar. Just nu pågår exempelvis ett arbete för en befintlig kund där vi ska leverera båda ”Pay later” och ”Pay now” för fysisk miljö. Vi tar här ytterligare ett steg och integrerar direkt i kundens kassasystem. Vi samarbetar i detta projekt med en av de största POS-leverantörerna på marknaden och lösningen är av kund tänkt att lanseras skarpt under hösten.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 20:20 CEST.