Press release

PAYNOVA LANSERAR UTBETALNINGSTJÄNST MED CINT

Cints medlemsbas och utvecklade systemplattform, tillsammans med Paynovas betaltjänster och plånboksanvändare, utgör grunden för de nya marknadsföringstjänsterna och för samarbetet. Genom att Paynova och Cint kombinerar sina tekniska plattformar och databaser av användare skapas ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt att hantera administration, marknadsföring och utbetalningstransaktioner för konsumentaktiviteter på internet. – Att skicka småbelopp över landsgränser är idag i princip omöjligt, säger Bo Mattsson, Vd för Cint Index AB. – Genom samarbetet med Paynova kan vi fullfölja vår expansion till Danmark, Finland och Norge och hantera utbetalningar från ett och samma ställe.Cint (Consumer Intelligence), som är verksamt i Norden, bedriver genom det svenska dotterbolaget Cint AB den största sajten för konsumentopinion i Sverige. Tjänsten CPX (Cint Panel eChange) är en öppen marknadsplats för attitydsundersökningar med ca 200 000 registerade medlemmar hänförliga till nära 20 olika konsumentpaneler. Dessa paneler hanterar över 60 000 enkätsvar varje månad och utgör basen för att sortera, göra urval och skicka undersökningar. Paneldeltagare i CPX har accepterat att regelbundet svara på enkäter om produkter och tjänster som beställs och betalas av svenska och utländska undersökningsinstitut eller av kommersiella företag. För detta utgår en ersättning på upp till 60 kronor per enkät. Paneldeltagarna erbjuds framöver möjlighet att ta emot dessa ersättningar via en Paynovaplånbok. Pengarna kan därefter antingen överföras till exempelvis egna bankkonton eller användas för köp på internet. Parterna har också överenskommit att, med de gemensamma systemplattformarna och kunddatabaserna som utgångspunkt, skapa en tjänst för riktad epost- och sms-baserad marknadsföring som i förväg har accepterats av mottagarna (“permission based marketing”). Affärsmodellen har med stor framgång använts i USA då marknadsföringen är kostnadseffektiv och konsumenterna uppskattar de attraktiva intäkterna i den riktade och efterfrågade reklamen. – Samarbetet med Cint har flera intressanta tillväxtdimensioner, säger Pelle Hjortblad, Vd för Paynova AB. – Med automatik genereras en mängd nya plånböcker där det löpande sätts in konsumtionsbenägna pengar. Dessutom kan vi tillsammans attrahera såväl konsumenter och e-handlare som portaler och andra aktörer på internet på ett sätt som utvecklar e-handelsmarknaden.För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 0701 – 810 110, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comBo Mattsson, Vd, Cint Index ABTfn: 08-545 282 60, e-post: bo.mattsson@cint.sewww.cint.sewww.cint.comwww.paynova.comOm Cint Index ABCint (Consumer Intelligence) driver sedan 1999 en webplats där konsumenter vägleder varandra genom att dela med sig av erfarenheter om varor och tjänster. På www.cint.se finns idag ca. 265 000 betyg om ca. 30 000 varor och tjäntser, baserade på enkäter som fyllts i av Cints drygt 100 000 egna medlemmar. Cint.se är en panel inom ramen för CPX. Med Cints medlemmar som bas bedrivs en undersökningsverksamhet, åtkomlig på www.cint.com.Cint Index AB är privatägt och inofficiellt noterad via www.bequoted.com. Om PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CD-WOW.