Press release

PAYNOVA LYFTER MED RYANAIR

Ryanair är en av Internets mest betydande reseaktörer. Under 2004 förväntas mer än 27 miljoner passagerare resa med Ryanair, varav omkring 95 procent bokar via Internet på www.ryanair.com. På den nordiska marknaden har Ryanair hittills endast kunna erbjuda sina resenärer betalningar med kort anslutna till VISA och MasterCard. Genom Paynovas betallösning får Ryanairs kunder nu tillgång till fler och lokalt anpassade betalningssätt som Internetbank, nationella banköverföringar liksom olika giroalternativ. Ryanairs nordiska marknader svarar för omkring 10 procent av den totala försäljnings- och passagerarvolymen.– Ryanair arbetar hela tiden med att hitta nya sätt att sänka flygpriserna för våra europeiska resenärer och förbättra vår kundservice, säger Caroline Green, ansvarig för Kundtjänster hos Ryanair, i samband med att avtalet idag tillkännages. – Vi erbjuder redan de lägsta priserna, en oslagbar punktlighet och den lägsta andelen försvunnet bagage; och nu med Paynova blir det också lättare att boka och betala.Avtalet fullföljer intentionerna från avsiktsförklaringen som parterna tecknade i juni 2004 och inkluderar också att Ryanair, på Internet, skall marknadsföra de betaltjänster som Paynova tillhandahåller. Målsättningen är att dessa skall lanseras före årsskiftet.– Detta är det största och viktigaste avtal som Paynova har träffat, säger Pelle Hjortblad, Vd för Paynova. – Det visar vilka betydligt högre transaktionsvolymer och mer kraftfulla kassaflöden som finns tillgängliga för oss på den europeiska marknaden. Samarbetet tydliggör också vår strategi, att först etablera oss hos de ledande företagen inom de stora marknadssegmenten, för att därefter lättare kunna attrahera övriga.Avtalet med Ryanair är det tredje på kort tid för Paynovas Storkundstjänster inom det prioriterade segmentet Resor. Under andra kvartalet 2004 tecknades avtal med de svenska reseföretagen SJ och Swebus Express. Reseindustrin präglas av återkommande transaktioner och stora betalningsflöden för vilka Paynova erbjuder volymanpassade och i övrigt skräddarsydda tjänster och accessmetoder.För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comCaroline Green, Head of Customer Service, Ryanair Holdings plcTfn: +353 (0)18 12 12 12, e-post: greenc@ryanair.comwww.paynova.comwww.ryanair.comOm Ryanair:Ryanair Holdings plc, baserat i Dublin på Irland, är Europas största lågprisflygbolag. Ryanair grundades 1985 och har efter att den europeiska flygmarknaden avreglerades expanderat snabbt. Ryanair börsnoterades 1997 på Dublin Stock Exchange och på Nasdaq (börsvärde då var 380 miljoner euro, idag är det cirka 3 100 miljoner euro). Ett år senare noterades aktien också på London Stock Exchange. Ryanair trafikerar 186 lågprislinjer från 11 baser i Europa mellan 17 länder och opererar för närvarande en flotta om 76 flygplan. Avtal har tecknats om leverans av ytterligare 98 nya Boeing 737-800 för leverans under de kommande fem åren. Ryanair har 2600 anställda som under innevarande verksamhetsår väntas transportera mer än 27 miljoner passagerare. För bokning och mer information, besök www.ryanair.comOm PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har nyligen träffats med till exempel SJ, Swebus Express och CDWOW.