Press release

PAYNOVA NOMINERAD SOM BÄSTA E-TRANSAKTIONSLÖSNING

Paynovas betaltjänst Paynovaplånboken har nominerats som en av tre lösningar i den för året nya kategorin “e-Transaction” vilken inrymmer “secure electronic transactions, e-government and virtual payments”. Den nytillkomna kategorin “e-Transaction” och en heldagskonferens på ämnet e-payments är en konsekvens av den snabba utvecklingen för e-handeln. SESAMES Awards och de nominerade företagen får stor uppmärksamhet i internationell fackpress. Cartes & IT Security Exhibitions & Conference 2004 pågår i Paris den 2 till 4 november 2004. Mässan väntas i år locka mer än 15.000 besökare varav 258 journalister från 120 länder. www.cartes.comFör ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comwww.paynova.comOm PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har nyligen träffats med till exempel SJ, Swebus Express och CDWOW.