Press release

Paynova nu i åtta marknader

Paynova kan nu erbjuda ”Buy Now Pay Later” (BNPL) även i Norge och Danmark. Paynovas expansion innebär att betalplattformar kan erbjuda Paynovas BNPL i totalt åtta europeiska marknader.

Paynovas BNPL är sedan i somras en fullt integrerad del i PayPals betalplattform (s.k. checkout) för större e-handlare och e-marknadsplatser och försäljningen sker genom PayPal i Europa. Paynova arbetar nära PayPals säljorganisation i det gemensamma ”go to market”-arbetet. Den internationella expansionen sker i linje med kommunicerad strategi för att tillgodose PayPals och övriga betalplattformars behov av en gränsöverskridande BNPL. Paynova är nu tillgänglig för konsumenter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna.

”Vi har jämfört med branschen i övrigt adderat nya marknader i rasade takt. På ett halvår har Paynova blivit en regionalt heltäckande BNPL-leverantör. Vi stannar inte där utan under 2021 kommer vi addera ytterligare viktiga marknader”, säger David Larsson, VD för Paynova.

Paynovas BNPL Hub eliminerar flaskhalsar för en snabbare expansion.

Svårigheterna att expandera BNPL på den europeiska e-handelsmarknaden förklaras bl.a. av lokala lagar och regler. Även för stora aktörer är det en komplicerad och tidskrävande process att investera i finansiella tillstånd, konsumentkännedom och kreditmodellering per land på en fragmenterad Europamarknad.

Paynova har löst detta med egen teknisk innovation, avtalsstrukturer och med ledande lokala partners i respektive marknad. Paynovas tekniska hub möjliggör att koppla på lokala partners som i sin tur stå för finansiering, kreditrisk och finansiella tillstånd i en gränsöverskridande BNPL-handel i Paynovas varumärke. Paynovas expansion i Norge och Danmark sker i samarbete med den väletablerade leverantören Collector.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 463 118

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 1 februari 2021 klockan 7.30 CET.