Press release

PAYNOVA OCH AK FINANS LANSERAR NÄTANPASSADE FAKTURABETALNINGAR

De vanligaste betalsätten vid e-handel är faktura, postförskott och kortbetalningar, vilka svarar för ungefär en fjärdedel var av den totala svenska e-handeln. Betalningar via Internetbank, olika former av mobila betalningar och e-konton utgör resten. Paynova konkurrerar eller samspelar nu inom alla dessa betalsätt. Samarbetet breddar Paynovas uppsättning av betaltjänster till att nu mer komplett matcha de olika former av betalningar som finns. Därmed ökar konkurrenskraften och möjligheterna att ta ytterligare marknadsandelar. – Tillsammans med Paynova kan vi utveckla nya gemensamma betal- och finansieringstjänster som är väl anpassade för såväl e-handlare som konsumenter, säger Rickard Westlund, Vd för AK Finans AB. – För vår del innebär samarbetet också att vi nu kan delta i den kraftigt växande handeln på Internet. AK Finans är ytterligare ett betaltjänstföretag som stärker det strategiska partnernätverk som Paynova bygger i Europa. Samarbetet skapar heltäckande hantering av såväl betallösningar som kompletterande finansiering – två förutsättningar för att öka försäljningen över Internet. Konsumenter ges möjlighet att betala med faktura och e-handlare uppnår rationell och kostnadseffektiv administration. – Trots att hanteringen är omfattande och kostsam, så är faktura för många företag fortfarande den vanligaste betalningsformen, säger Pelle Hjortblad, Vd för Paynova. – Tillsammans med AK Finans förädlar vi fakturabetalningar med Internet och förenklar hanteringen för såväl e-handlare som konsumenter. Dörren öppnas till kundsegment som varken Paynova eller AK Finans själva tidigare kom åt, vilket möjliggör helt nya intäktsflöden för båda företagen. För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comRickard Westlund, Vd, AK Finans ABTfn: 08 – 545 470 01, e-post: rickard.westlund@akfinans.sewww.paynova.comwww.akfinans.seOm AK FinansAK Finans AB ägs av det i Norge börsnoterade Aktiv Kapital ASA. Koncernen arbetar i hela Norden samt i ett flertal länder i övriga Europa. I Sverige är AK Finans tillsammans med sina systerbolag en av de ledande aktörerna i sitt verksamhetsområde med en årlig nettoomsättning om cirka 350 Mkr. Bolagen arbetar med finansiella tjänster, fakturaservice, inkassoverksamhet och förvärv och förvaltning av portföljer med avskrivna fordringar.Om PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet. Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt. Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna. I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa. Viktigare avtal har nyligen träffats med till exempel SJ, Swebus Express och CDWOW.