Press release

PAYNOVA OCH CRD I GEMENSAM MARKNADSAKTIVITET

Tillsammans kommer de två företagen att delta i branschmässor i såväl USA som Europa under inledningen av hösten 2008. På plats kommer företagen bland annat att presentera CRD-online och andra intressanta tjänster. – En branschmässa är ett utmärkt tillfälle att träffa kunder, knyta kontakter och visa upp vår produkt för potentiella investerare. Men framförallt är det en viktig markering från Paynova och CRD att vi genomför aktiviteten gemensamt – som ett naturligt nästa steg i vårt partnersamarbete, säger Björn Wahlgren VD Paynova i en kommentar. Det strategiska samarbetet mellan Paynova och CRD påbörjades i december 2006, och fortsätter kontinuerligt att utvecklas. CRD-online kommer att baseras på teknologi från bland annat Paynova som tillhandahåller betalningslösningen för systemet. – Jag kan konstatera att samarbetet med CRD hittills har överträffat våra redan högt ställda förväntningar. Vårt partnerskap är redan djupare och har i vissa avseenden t.o m kommit längre än vad vi hade räknat med i början av året, berättar Björn Wahlgren VD Paynova. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Björn Wahlgren, VD Paynova telefon: 070-72 87 440Karl Alberts, Chef, Nya Marknader telefon: 070-33 55 326OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med mer än 1 900 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.comOM CRD CRD har erhållit licenser från den kinesiska regeringen att utveckla bl.a. online gaming, digitala media och e-sport. CRD är en del av en omfattande kinesisk satsning på online-underhållning som redan omfattar ett samarbete mellan 138 företag och investeringar på omkring en miljard Yuan (cirka 920 MSEK). Genom sin ställning och regeringslicenser förväntas CRD att utveckla och erbjuda hela den lokala kinesiska marknaden en effektiv finansiell infrastruktur med betallösningar for on-line och off-line-transaktioner som inbegriper nya sätt att hantera den kinesiska valutan Renminbin. Den kinesiska markanden för elektroniska betalningar beräknas enligt CRD uppgå till motsvarande 33 miljarder SEK under 2006 och förväntas öka till motsvarande 280 miljarder SEK under 2010. För ytterligare information om CRD, se http://www.crd.gov.cn/en/index.asp