Press release

PAYNOVA OCH PAYZONE INLEDER STRATEGISKT SAMARBETE

– Vi har sett en tydlig efterfrågan av en tjänst som effektiviserar administrationen för de handlare som säljer både i den fysiska såväl som den digitala världen. Samarbetet med Payzone gynnar våra kunder som nu får ett enda administrativt gränssnitt, oavsett om betalningen sker i den fysiska butiken eller över internet, säger Simon Thaning, vd för Paynova.- Det är stor skillnad i hanteringen av betalningar i den fysiska världen jämfört med betalningar över internet. För företag som säljer både i fysisk butik såväl som över internet innebär vårt gemensamma erbjudande att all hantering i form av återrapportering, avstämning, och kopplingar till affärssystem nu sker genom en gemensam databas, säger Jan Lundblad, vd för Payzone i Sverige.OM PAYZONEPayzone är en ledande aktör inom betaltransaktioner i Europa. Företaget erbjuder skräddarsydda IT-lösningar som skapar tillväxt för handeln, exempelvis betaltjänster, betalkortshantering, elektroniska presentkort samt CRM-tjänster som lojalitets- och klubbkort. Payzone är en internationell aktör. I Norden har Payzone varit verksamma sedan 1994 och har 50 anställda. Bolaget hanterar cirka 160 miljoner transaktioner per år till ett värde av cirka 60 miljarder kronor.OM PAYNOVAPaynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTASimpon Thaning, vd PaynovaTelefon: 08 – 517 100 00Mobil: 070 – 787 19 70simon.thnaing@paynova.comJan Lundblad, vd PayzoneTelefon: 08 – 726 70 27Mobil: 070 – 775 26 92jan.lundblad@payzone.se