Press release

Paynova och Seamless i strategiskt samarbete

Samarbetet innefattar en integration mellan Seamless och Paynovas plattform, med syftet att erbjuda både Paynovas kunder och Seamless kunder en flexibel och komplett lösning för mobila betalningar. En av de första affärerna som genererats i samarbetet är uppdraget där Seamless levererar mobilbetalningar till Västtrafik. Västtrafik är ett av Sveriges största lokaltrafikföretag och lösningen möjliggör för konsumenter att genomföra biljettköp med SMS och sedan betala med faktura eller kortbetalning. Som en del i samarbetet så hanterar Paynova korttransaktioner för Seamless räkning. Västtrafiks nya betalningssystem för SMS-biljetter infördes den 1 februari 2013. Även Seamless mobila betaltjänst SEQR – som ger konsumenter möjlighet att snabbt och enkelt betala i fysiska butiker, skicka pengar till varandra via mobilen eller betala på nätet – kommer i och med samarbetet att erbjudas till de e-handlare som är anslutna till Paynovas betalväxel och därmed även sänka sina transaktionskostnader. ”Användandet av mobila lösningar ökar snabbt inom många områden, där mobila betalningar är ett av de mest intressanta. Seamless är en framsynt aktör och vi ser fram emot att tillsammans med dem skapa en rad unika och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder”, säger Simon Thaning, vd på Paynova AB. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, VD, Paynova AB. Telefon: 08-517 100 00. Peter Fredell, VD, Seamless Distribution AB. Telefon: 070-577 25 95. Olivera Andersson, Kommunikationschef, Seamless Distribution AB. Telefon: 070-660 51 96. OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. OM SEAMLESS Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM. Mer information finns på www.seamless.se