Press release

Paynova och VISA tecknar avtal om samarbete inom BNPL

Undertecknat ramavtal möjliggör samarbete samt gemensam innovation av Paynovas BNPL -lösningar gentemot VISAs kunder och partners. Avtalet löper initialt i 2 år.

-”Efterfrågan på BNPL accelererar internationellt. Genom detta samarbete kan vår BNPL -plattform göra det möjligt för VISAs kunder och partners att vara en del av denna tillväxt. Vi på Paynova ser fram emot att arbeta med teamet på VISA.” säger David Larsson, VD Paynova.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 463 118

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna upplevelse inom BNPL. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl. 20:00 CEST.