Press release

PAYNOVA SAMARBETAR MED WM-DATA

WM-data är leverantör till “Infratjänst 2003”, ett omfattande projekt där regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att samordna den offentliga förvaltningens inköp inom IT- och teleområdet för att skapa den så kallade “digitala organisationen” som samlingsbegreppet “24-timmarsmyndigheten” baseras på. – Vi märker att behovet av säkra och rationella betallösningar ökar. Inte minst är de viktiga beståndsdelar vid skapandet av den “digitala organisationen”, säger Lennart Jonsson, affärsutvecklingsansvarig för offentlig sektor hos WM-data. – Paynovas plånbokslösning har testats och utvärderats och vi kan därför rekommendera den också i samband med övriga uppdrag, till exempel på e-handelsområdet. “24-timmarsmyndigheten” är en populärbeteckning på myndigheter inom stat, kommuner och landsting, som via Internet skall finnas tillgängliga dygnet runt. På myndigheternas Internetsidor skall man i fortsättningen inte bara alltid kunna hämta information utan också kunna beställa tjänster, erhålla dokument, boka tider och samtidigt också kunna betala avgifter för detta.– WM-datas val av Paynova som samarbetspartner är ett mycket värdefullt erkännande av oss och vår betallösning, säger Pelle Hjortblad, Vd för Paynova AB. – Den kommer att finnas med som en kvalificerad tilläggstjänst när myndigheterna bygger sina websajter och e-tjänster. Men det finns också en annan intressant aspekt: WM-data utvecklar och installerar IT-lösningar för många andra företag, bland annat för persontransportmarknaden där vi nyligen har tecknat betydelsefulla avtal. Genom samarbetet med WM-data kommer vi in i tidigt skede och tillsammans kan vi erbjuda konkurrenskraftiga lösningar som förenklar administrationen av bokningar och betalningar. För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comLennart Jonsson, Affärsutvecklingsansvarig, WM-data Sverige ABTfn: 0733- 98 12 46, e-post: lejoo@wmdata.comwww.paynova.comwww.wmdata.sewww.24-timmarsmyndigheten.seOm WM-data:WM-data grundades 1969, och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Omsättningen uppgick 2003 till drygt 8 000 MSEK och antalet medarbetare är ca. 8 000. WM-data har ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster som syftar till att skapa ökad effektivitet och konkret nytta för kunderna. WM-datas verksamhet fokuserar på Finans, Industri, Offentlig sektor, Utilities och Handel & logistik. Det sistnämnda innebär bl.a. IT-lösningar för rese- och persontransportmarknaden, från bokningssystem till resandeinformation och administrativa lösningar.Om 24-timmarsmyndigheten:24-timmarsmyndigheten är ett samlingsbegrepp för myndigheter, kommuner och landsting som är bruksorienterade, som arbetar öppet och effektivt med offentlig service och som via Internet skall vara tillgängliga för medborgare och företag när de efterfrågar den. Myndigheterna utformar själva inom givna ramar sina webbplatser och e-tjänster. WM-datas koncept för att stödja myndigheterna i denna utveckling kallas den digitala organisationen.Om Paynova: Paynova (noterad på NGM: PAY) erbjuder näringsidkare och konsumenter säkra betallösningar för handel över Internet och mobiltelefon. En elektronisk plånbok (e-konto) öppnas och fylls på enkelt och kan användas direkt vid betalningar över Internet. Över 100 000 Paynovaplånböcker har öppnats av konsumenter som slipper lämna ut sina bank- och kontokortsnummer till okända på Internet. Näringsidkare uppnår genom att styra betalningar över Paynova lägre kostnader för administration och inlösen och kan få betalt från hela världen. Mer än 20 000 banker accepterar plånboken via VISA och MasterCard. Paynova har idag närmare 600 e-handelssajter anslutna. Speciellt anpassade betalösningar finns för: Traditionell e-handel (t.ex. postorder) inklusive Mikrobetalningar (t.ex. spel över Internet), Mobiltelefonibetalningar (t.ex. Premium SMS), för speciella Branschbehov (t.ex. persontransport- och IT-konsultföretag) samt Partnerskapsavtal (t.ex. inlösenföretag).