Press release

Paynova senarelägger bokslutskommuniké för 2018

Styrelsen för Paynova AB (publ) meddelar att man flyttar fram tidpunkten för publiceringen av bokslutskommunikén för 2018 till den 28 februari istället för 14 februari som tidigare kommunicerat. Anledningen är att Bolaget behöver mer tid på sig för att färdigställa bokslutskommunikén.

————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Mattias Nygren, CFO, Paynova AB mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18
OM PAYNOVAPaynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. 
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2019 kl. 16:00 CEST.