Press release

Paynova skriver av försiktighetsskäl ner tillgångar relaterade till Chinova

Chinova är en Hong Kong-baserad koncern med verksamhet i Kina*. Paynova har ett finansiellt intresse i Chinova med ett ägande på 17%. Aktierna är upptagna till 3 MSEK. Paynova har tidigare sålt delar av sitt ägande till GUI (Great Union Investment) mot revers som uppgår till 7 MSEK. Paynova väljer nu av försiktighetsskäl att skriva ner tillgångar uppgående till totalt 10 MSEK. Oaktat åtgärden fortgår diskussioner med investerare och dess huvudägare GUI som drivit bolagets kapitalanskaffning sedan hösten 2011. Fordringarna på GUI kommer även att krävas i separat process. Paynovas intäkter kopplat till Chinova är mycket begränsade. Verksamheten i Chinova har belastat både styrelse och ledning i Paynova under längre tid och i och med denna nedskrivning kommer ytterligare fokus att riktas till Paynovas kärnverksamhet. * För ytterligare information om Chinova vänligen se Årsredovisningar och delårsrapporter. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 08 – 517 100 00 Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2014 kl. 09:00 OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com