Press release

PAYNOVA SKRIVER AVTAL INOM TJÄNSTESEKTORN

Paynova kan nu annonsera ytterligare avtal om leverans av faktura och delbetalning. Avtalsparten är en etablerad Nordisk aktör inom sektorn för sjuk- och hälsovård som ska bredda sitt erbjudande med konsumentkrediter. Syftet är att göra vården mer tillgänglig och därmed öka försäljningen genom att kunden kan dela upp sina betalningar över tid. Avtalsparten verkar inom en miljardmarknad och når ut till ca 75 % av de verksamma bolagen som möter patienterna inom denna. -Med detta avtal etablerar vi även vårt koncept inom tjänstesektorn vilket öppnar upp nya möjlighet säger Daniel Ekberger, VD Paynova. Avtalet avser hela Norden men initial lanseringsplan avgränsas till Sverige vilken bedöms generera intäkter fr.o.m. halvårsskiftet 2016. Tjänsten beräknas vara fullt utrullad på den svenska marknaden inom 24 månader efter lansering och då generera ett betydande värde för Paynova. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 6 november 2015 klockan 08:20.