Press release

PAYNOVA STÄRKER PARTNERNÄTVERKET I EUROPA

Pago är ett snabbt expanderande betalprocessföretag som sedan 1999 vuxit till en av världens ledande leverantörer av back-office tjänster inom e-handel. Verksamheten är väl integrerad i alla former av e-handel, inklusive e-betalningar och bedrägeriskydd. År 2003 uppgick bruttotransaktionsvolymen till drygt 1,4 miljarder dollar och över 100 miljoner betaltransaktioner kommer att hanteras i år. Pago är också ledande inom segmentet för säkra on-line betalningar vid spel (gaming och gambling). Avsikten är att erbjuda Paynovas elektroniska betallösningar till Pagos anslutna e-handlare. För företagens gemensamma engelska pressmeddelande, se www.paynova.comFör ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comAndreas Stefanis, Head oc Corporate Communications, Pago eTransaction Services GmbHTfn: +49 22 132 08 728, e-post: andreas.stefanis@pago.dewww.pago-international.comOm PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CDWOW.