Press release

PAYNOVA STÄRKER POSITIONEN INOM ONLINE-GAMING

Paynova fortsätter att stärka den position som bolaget byggt upp i det snabbväxande online-gaming segmentet. I Europa har samarbeten tidigare etablerats med flera välkända företag inom online-gaming, bland annat Entropia Universe, Habbo Hotel, King.com, Nintendo Club, GamersParadise/NinjasInPyjamas och Dreamhack.ETT NYTT AVTAL HAR TECKNATS OCH FLERA UPPHANDLINGAR PÅGÅRPaynova har under maj varit på plats vid E³, världens största mässa för interaktiv underhållning och mjukvara. Syftet har varit att följa upp och vidareutveckla samarbeten och kontakter från tidigare mässor i Europa, Asien och USA samt att möta de ledande bolagen inom segmentet för att träffa avtal om partnersamarbeten.Intresset för Paynovas betaltjänster har varit stort och avtal har redan tecknats med online-gaming-distributören GALA-NET.COM. Samarbetet beräknas generera transaktionsvolymer för Paynova inom några månader. Som en följd av mässan pågår också långt gångna förhandlingar med ytterligare ett antal online-gaming utvecklare/distributörer med en för Paynova betydande volympotential. Sammantaget beräknas mellan tre och sex avtal tecknas inom de närmaste månaderna, med beräknad driftstart under hösten. DYNAMISKA BETALTJÄNSTER ALLT VIKTIGARE FÖR ONLINE-GAMING-FÖRETAGENEn av utmaningarna för företagen inom online-gaming-segmentet är just nu att kompensera för ökade drifts- och utvecklingskostnader och samtidigt kostnadseffektivt öka tillströmningen av nya användare och minska avhopp under spelens livslängd, s.k. ”churn”. Affärsmodellen och betallösningen spelar en nyckelroll. Utvecklingen går nu mot att den konventionella intäktsmodellen, där intäkter genereras vid köp av spelet och genom prenumerationsavgifter, gradvis kompletteras med mer dynamiska modeller baserade på sponsorintäkter eller ”pay-per-component”. Detta innebär att spelaren betalar löpande vartefter man tar position i spelet. Vidare finns intresse från spelutvecklarna att underlätta och skapa egna intäkter från handeln mellan spelare samt även att försöka kombinera spelen med ett ”gambling/betting”-inslag. Utvecklingen innebär sammantaget att det finns ett betydande intresse för mer dynamiska betaltjänster som bättre stöder affärsmodellerna i online-gaming segmentet. PAYNOVA ÄR VÄL POSITIONERAT I VÄXANDE GAMING-SEGMENTPaynova har tidigt identifierat online-gaming-segmentet som särskilt prioriterat då den kontobaserade betaltjänsten är mycket väl anpassad för den här typen av applikationer. ”Marknaden för internationella online-spel omsätter mellan 40 och 60 miljarder USD per år och växer med 30 till 50 procent årligen, vilket gör att säkra betalningar över nätet blir allt viktigare världen över. Paynovas betaltjänst är ett viktigt stöd när spelutvecklare och distributörer fortsätter att utveckla sina affärsmodeller. Med Paynova som samarbetspartner behöver de inte heller genomföra egen PCI-certifiering. Vår betaltjänst ger också förutsättningar för minskade driftskostnader, samtidigt som vi förbättrar och förenklar betalningsmöjligheterna för spelarna”, säger Karl Alberts, sälj- och marknadschef på Paynova.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Karl Alberts, sälj- och marknadschefTelefon 070-335 53 26 OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com