Press release

PAYNOVA TAR IN SVERIGES BÄSTA AFFÄRSRESEBYRÅ RESIA SOM KUND

Första kund att teckna avtal med Paynova är Resia AB. Som ett första steg kommer Paynova att leverera en helt integrerad lösning för kortbetalningar via telefonförsäljning. Resia kan i den nya lösningen hantera sina kunders reseprofiler utan att behöva äventyra säkerheten vid kundernas kortbetalningar.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 00 Mobil: 070 – 787 19 70   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.