Press release

Paynova tecknar avtal med Fredells

Fredells är en komplett byggleverantör som arbetar med helhetslösningar för kvalitetsmedvetna företag och privatpersoner. Fredells omsatte under 2014 ca 700 MSEK. – Med Paynovas lösning kan Fredells erbjuda sin egen faktura i både butik och online. Fredells bibehåller kundrelationen och bestämmer affärsvillkoren utan att investera i en egen lösning säger Daniel Ekberger, VD Paynova. Faktura som tjänst är ett komplett paketerat erbjudande för Handlare att kunna erbjuda sina kunder konsumentkrediter. Handlaren kan via Faktura som tjänst kraftigt öka sin rörelsemarginal genom de intäkter som uppstår från konsumentkrediter. Därutöver behåller Handlaren kundrelationen under hela köpprocessen vilket är viktigt för att skapa kundlojalitet. – Paynova har med ett starkt kundfokus och flexibilitet visat en komplett betaltjänst och ett unikt erbjudande avseende konsumentfinansiering. Möjligheten att få inflytande över affärsvillkor och kommunikation gentemot vår kund utan att själva behöva investera i en egen utvecklad lösning har varit viktigt. Att välja Paynova som leverantör och deras tjänst föll sig därav naturligt, säger Anders Lassfolk, CFO Fredells AB. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 27 augusti 2015 klockan 16:20.