Press release

PAYNOVA TECKNAR AVTAL MED TÅGKOMPANIET

Svenska Tågkompaniet AB är ett helägt dotterbolag till statliga NSB AS i Norge. Tågkompaniet är en väletablerad aktör i Sverige sedan drygt 15 år tillbaka och trafikerar ca 5 miljoner resor per år. – I partnerskap med Paynova kan Tågkompaniet erbjuda sin egen fakturalösning och med det erhålla ökad lönsamhet. Tågkompaniet bibehåller även kundrelationen och bestämmer affärsvillkoren utan att behöva investera i en egen lösning säger Daniel Ekberger, VD Paynova. Faktura som Tjänst är en komplett lösning för handlare att kunna erbjuda sina egna konsumentkrediter. Tjänsten stärker handlarens rörelsemarginal och möjliggör samtidigt en stärkt kundlojalitet då kundrelationen bibehålls av handlaren genom hela köpprocessen. – Med kundfokus och stor flexibilitet erbjuder Paynova en komplett lösning för oss att kunna erbjuda konsumentkrediter. Att själva kunna kontrollera affärsvillkoren likväl som kundkommunikationen, utan att behöva investera i en egenutvecklad lösning, har varit vår målsättning. Beslutet att välja Paynova som partner föll sig därmed naturligt då deras lösning uppfyller samtliga av de villkoren, säger Mats Gustafsson, VD för Svenska Tågkompaniet AB. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 6 april 2016 klockan 09:00.