Press release

Paynova tecknar konvertibelt lån med större aktieägare

Styrelsen har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande fattat beslut om en riktad emission av konvertibler totalt omfattande 7 000 006 kronor till Tamt AB. Om konvertiblerna konverteras till aktier ökar aktiekapitalet med högst 1 076 924 kronor och antalet aktier med högst 10 769 240, vilket innebär en utspädning med 6,3 procent av kapitalet såväl som rösterna. Konvertering ska ske senast den 28 mars 2016. Årsräntan under konvertibelns löptid uppgår till 3 procent.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.   Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 mars 2015 klockan 09:00.