Press release

PAYNOVA TECKNAR ”LETTER OF AGREEMENT” MED AMADEUS

Amadeus är en ledande leverantör av avancerade tekniska lösningar för den globala reseindustrin. Amadeus har kunder såsom resebolag (exempelvis flygbolag, hotell, tågbolag, färjeförbindelser etc.), reseåterförsäljare (reseagenter, reseförvaltare och ”metasearches”) och reseköpare. Amadeus har en transaktionsbaserad affärsmodell. För räkenskapsåret 2015 rapporterade Amadeus en omsättning uppgående till 3 912,7 MEUR och en EBITDA om 1 465,4 MEUR. “Avtalet med Amadeus öppnar upp nya möjligheter för Paynova och befäster ytterligare vår styrka att leverera till stora kunder med höga krav på flexibilitet och tillförlitlighet”, säger Daniel Ekberger, VD för Paynova. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 September 2016 klockan 19:30.