Press release

Paynova tidigarelägger bokslutskommuniké

Paynova AB (publ) tidigarelägger rapportering av bokslutskommunikén för 2020.

Paynova har mot bakgrund av tidsplanen för redan kommunicerad företrädesemission beslutat att tidigarelägga rapporteringen av bokslutskommunikén för 2020. Rapporten som omfattar perioden januari – december 2020 planeras att offentliggöras den 8 februari istället för som tidigare kommunicerats den 18 februari.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 463 118

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 5 januari 2021 klockan 10.00 CET