Press release

PAYNOVA TILLFÖRS 10,4 MSEK GENOM TECKNINGSOPTION TO 7

Nyteckningen innebär att antalet utestående aktier ökar med 1 076 350 till totalt 28 910 492 aktier, och att Paynova tillförs 10 440 595 kronor. Aktiekapitalet ökar med 107 635 kronor till 2 891 049,20 kronor. Antalet teckningsberättigade aktier till den emissionsjusterade teckningskursen 9,70 kronor var 1 133 000. Ett mindre antal optionsrätter motsvarande 56 650 aktier har inte kunnat utnyttjas för teckning eller överlåtelse innan anmälningsperiodens slut den 30 juni. Utnyttjandegraden att teckna aktier via TO 7 blev därmed 95 procent.Intresset från investerare att teckna aktier från överlåtna teckningsoptioner TO 7 översteg kraftigt tillgången på optionsrätter. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com