Press release

PAYNOVA TILLFÖRS 22 MSEK GENOM TECKNINGSOPTION TO 2

Nyteckningen innebär att antalet utestående aktier ökar med 3 678 887 till totalt 27 834 142 aktier, och att Paynova tillförs 22 073 322 kronor. Aktiekapitalet ökar med 367 888,70 kronor till 2 783 414,20 kronor. Antalet teckningsberättigade aktier till teckningskursen 6 kronor var 3 730 802. Ett mindre antal optionsinnehavare, med innehav motsvarande 103 831 optionsrätter, har inte utnyttjat möjligheten att teckna eller överlåta för teckning innan anmälningsperiodens slut den 31 maj. Utnyttjandegraden att teckna aktier via TO 2 blev därmed 98,6 procent.Styrelseledamöterna Dan Blomberg, Bengt Holmqvist och Marie-Louise Kjellström har via TO2 teckningsoptioner för egen, närstående eller bolags räkning tecknat sammanlagt 494 358 aktier. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com