Press release

PAYNOVA TILLFÖRS 23 MSEK GENOM FÖRETRÄDESEMISSION

Nyemissionen innebär att antalet utestående aktier ökar med 3 319 199 till totalt 43 149 598 aktier, och att Paynova tillförs 23 234 393 kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar med 331 919,90 kronor till 4 314 959,80 kronor. Till varje aktie tillkommer också vederlagsfritt en halv teckningsoption 2008:2 och en teckningsoption 2011.Antalet teckningsberättigade aktier till teckningskursen 7 kronor var 3 319 199 varav1 958 980 aktier, motsvarande 13 712 860 kronor, har tecknats med företrädesrätt. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med mer än 1 900 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com