Press release

PAYNOVA TILLFÖRS TRANSAKTIONSVOLYM OM 10 MILJARDER SEK PER ÅR

– Vi ser vårt fördjupade samarbete med Paynova som en viktig förstärkning av vårt partnerskap. Efter att ha samarbetat i ett och ett halvt år kan vi tydligt se att Paynovas betaltjänst och kompetens är väl anpassad för våra behov vid utvecklingen av CRD:s erbjudande till de kinesiska och internationella marknaderna. Vi ser därför fram emot att förstärka Paynovas och CRD:s samarbete på flera plan. Vår uppgift och plan är att växa kraftigt och vi räknar med att generera e-handelsaffärer som tillför Paynova månatliga transaktionsvolymer på omkring 1 miljard RMB redan i slutet av 2010. Vi ser också fram emot ett stegvis ökande finansiellt samägande som passar väl in i våra planer att senare börsnotera CRD, säger Ahong Lee, styrelseordförande i CRD.– Det är mycket glädjande att kunna presentera ett utökat samarbete med CRD. Vi ser i CRD en mycket stor potential med kraftigt ökande transaktionsvolymer för Paynova, men också en mycket spännande industriell och finansiell partner med höga ambitioner inom våra marknadssegment. Vi kommer nu successivt att utöka vårt samarbete, framförallt inför CRD:s kommersiella lansering under andra halvåret 2008, för att på sikt skapa förutsättningar för ett mer omfattande strategiskt samarbete som även skulle kunna leda till ett samgående mellan de två bolagen, säger Lars Guldstrand, styrelseordförande i Paynova.– Det utökade samarbetet med CRD bekräftar återigen hur attraktiv Paynovas betaltjänst är i segmenten online-spel och retail. Vi förhandlar nu om flera stora samarbeten, exempelvis inom online-spel i både USA och Asien, säger Björn Wahlgren, vd i Paynova.FÖRDJUPAT SAMARBETE I SYFTE ATT GÅ SAMMANPaynova har avtalat om ett väsentligt fördjupat samarbete med bolagets kinesiska samarbetspartner CRD. Bland annat har avtalats om att Paynova och CRD ska utvärdera och verka för ett samgående mellan de två bolagen. Det fördjupade samarbetet bygger på den gemensamma uppfattningen att betaltjänsten utgör en vital del av CRD:s virtuella värld och att Paynovas betaltjänst är mycket väl anpassad för denna uppgift. Paynovas och CRD:s uppfattning är också att ett samgående på sikt skulle vara gynnsamt för bägge parter, bland annat mot bakgrund av hur vital betaltjänsten är för den virtuella världens funktionssätt. CRD är beredda att i ett första steg förvärva nyemitterade aktier upp till motsvarande 10 procent av aktiekapitalet i Paynova. CRD skulle därmed bli en industriell partner och delägare i Paynova.CRD:s målsättning är att successivt från oktober 2008 bygga upp och tillföra transaktionsvolymer till Paynova om 1 miljard RMB per månad redan i slutet av 2010, vilket motsvarar cirka 900 MSEK. Paynovas nettointäkt utgör 1 procent av transaktionsvolymenPaynova och CRD ska även utvärdera förutsättningarna att genomföra ett korsägande mellan bolagen i storleksordningen 3-5 procent av aktiekapitalet.Styrelsens beslut om avtalen med CRD är villkorat av att bolagsstämma i Paynova bemyndigar styrelsen att nyemittera aktier till CRD. FÖRSLAG OM FINANSIERINGPaynovas förväntade kostnader och investeringar för skyndsam driftstart med CRD, samt för genomförandet av ytterligare större kundprojekt och marknadssatsningar, medför ett behov av kompletterande garanterad finansiering på ca 30 MSEK. Paynovas styrelse avser att till årsstämman lämna förslag om finansieringÅRSSTÄMMA DEN 22 MAJFör att slutföra ytterligare förhandlingar med CRD samt för att förbereda förslag om ny finansiering flyttas Paynovas årsstämma från den 8 maj 2008 till den 22 maj 2008. Kallelse till årsstämman kommer att ske senast den 24 april 2008.BAKGRUND – PAYNOVA OCH CRD:S SAMARBETECRD arbetar på den kinesiska regeringens uppdrag för att bygga en mycket omfattande virtuell värld – Beijing Cyber Recreation District – med ambition att bland annat skapa en av världens ledande plattformar för e-handel och online spel.Den kommersiella lanseringen av projektets första delar planeras till tredje kvartalet 2008, då Paynovas operationella leverans ska möjliggöra betalningar med ca 1 miljard kinesiska betalkort och ytterligare 30 miljoner kinesiska kreditkort, båda med betalningar i lokal valuta.CRD:s verksamhet baseras på teknologi från bland annat svenska MindArk (bolaget bakom den virtuella världen Entropia Universe, till vilket Paynova är leverantör). Paynova och CRD har sedan 2006 ett samarbete där Paynovas uppdrag är att leverera betaltjänster till en plattform för e-handel och online spel som enligt plan skall lanseras under tredje kvartalet 2008. Under 2007 har gemensamma marknadsföringsinsatser genomförts ibland annat i USA, Storbritannien, Kina och Sydkorea. Under förra veckan fortsatte de gemensamma marknadsföringsinsatserna i New York på den ledande spelmässan GDC Virtual Worlds 2008. Paynovas seminarium rönte stort intresse och besöktes av ca 130 olika online företag. Mer information samt presentation finns på Paynovas hemsida www.paynova.se, under rubriken ”Om Paynova”, ”Nyheter”.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Björn Wahlgren, vd och koncernchef, Paynova ABTelefon: 070-728 74 40Lars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova ABTelefon: 070-528 81 81Robert Chi Tao Lai, Chief Scientist, Beijing Cyber Recreation Development Corp,Telefon: +86 136 0115 1562OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.comOM CRDChina Virtual Economy District’ it will play the leading role of virtual economy industry in the world. With a series of trading rules and data exchange standards, virtual enterprises with different resources and advantages can cooperate and help each other raising their abilities in doing business. ‘China Virtual Economy District’ creates a wide and whole new platform for traditional enterprises, internet companies and individuals to participate in. This means that the dream of the inter-connection of virtual world with real world will come true, and the new generation of culture originality of CRD is started. Also means that this is a giant step to the promotion of industry infrastructure of Beijing Shijing district.För mer information: www.crd.gov.cn/en/index.asp