Press release

PAYNOVA UTVÄRDERAR ÖKAT KASSAFLÖDE OCH FINANSIELLA BEHOV

Utvärderingen omfattar också externt kapitaltillskott liksom andra finansieringsmöjligheter. Ett förslag kommer att presenteras under januari. – Inom kort börjar storkunder som vi tecknade avtal med under 2004 att använda våra betaltjänster och resultateffekten av detta påverkar givetvis kassaflödet och utvärderingen, säger Peter Enström, styrelseordförande i Paynova. – Dessutom har flera stora betalprocessföretag i Europa blivit partner till oss och de är nu i full färd med att knyta sina kunder till Paynovas betallösning. Vi, våra samarbetspartner och våra kunder är på det klara med att det europeiska marknadsfönstret står öppet och det är ett läge som vi nu skall se till att utnyttja.I pressmeddelande 2004-11-11 angående Paynovas senaste nyemission meddelades att: ”Den nu genomförda finansieringen, tillsammans med sådan teckning av upp till 852 000 aktier (8,5 miljoner kr) som kan ske via optioner (TO3) under december 2004, bedöms komma tillgodose bolagets kapitalbehov för två till tre kvartal framåt.” Dessutom noterades, i bolagets Delårsrapport januari-september 2004, att: ”Det tidigare angivna övergripande målet att nå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra kvartalet 2005 ligger fast, liksom reservationen att detta kan komma att uppnås något senare.” Det senare gäller fortfarande och utgör grund för utvärderingen.Skuldebrev om 1 693 440 kronor, motsvarande totalt 282 240 aktier, kunde konverteras senast 2004-12-31 till en kurs av 6 kronor per aktie. Innehavare av skuldebrev om 1 453 440 kronor, motsvarande 242 240 aktier, påkallade konvertering till aktier.Efter registrering av nytecknade aktier från konvertering av skuldebrev 2004-12-31 och nytecknade aktier från emissionen 2004-11-10, kommer det totala antalet aktier i Paynova uppgå till 13 173 210.För ytterligare information, kontakta:Peter Enström, Styrelseordförande, Paynova AB Tfn: 070 – 574 99 82, e-post: peter.enstrom@soderlind.se Johan Waxberg Vd, Paynova ABTfn:070 – 688 02 47, e-post: johan.waxberg@paynova.comwww.paynova.com Om PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CD-WOW.