Press release

Paynova väljer att fortsätta som Betalningsinstitut

Paynovas nya erbjudande ”Faktura som tjänst” går ut på att Handlaren äger sin egen faktura- och delbetalningslösning. Detta medför en kapitalbindning som Handlare väljer att finansiera via egen balansräkning alternativt bank eller via Paynovas partnerstruktur. Paynova har skickat in ansökan om att erhålla tillstånd som KMB till FI i syfte att kunna låna in pengar från allmänheten inom ramen för bolagets konsumentkreditprodukter. Paynova etablerar nu kostnadseffektiv inlåning via partnerskap vilket medför att bolaget kommer att göra omfattande besparingar i förhållande till lagd plan som KMB. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   Bjarne Ahlenius, CFO Paynova AB Telefon: 0739 – 109 050   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 7 april 2015 klockan 16:00.