Press release

PAYNOVAS BETALTJÄNSTER DRIFTSATTA HOS SWEBUS EXPRESS

Swebus Express, driver linjenät för långväga busstrafik med cirka 180 hållplatser runt om i Sverige samt med daglig trafik till Oslo och Köpenhamn. Omsättningen uppgår till omkring 360 Mkr, fördelat på cirka 4 miljoner biljetter per år. Paynova gör bedömningen att 60 till 80 procent av den framtida totala biljettförsäljningen kan komma att hanteras elektroniskt. Swebus Express biljettförsäljning har hittills skett via fasta försäljningsställen och ombord på bussarna. Under hösten och vintern har en helt ny internetsajt för biljettbokning utvecklats. I juni 2003 tecknade reseföretaget avtal om att överlåta all elektronisk betalningsförmedling till Paynova. Genom tillämpning av en nyutveckla betallösning (”eLite”) hanterar Paynova i det kontobaserade systemet även betalningar som sker direkt med betal- och kreditkort. – Swebus Express är betydelsefull som referenskund för oss och därmed för vår fortsatta internationella marknadsbearbetning, säger Johan Waxberg, Vd på Paynova AB. – Det är därför med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att vi nu är uppe i drift hos den första av de storkunder som vi tecknade avtal med under 2004. För ytterligare information, kontakta:Johan Waxberg Vd, Paynova ABTfn: 070 – 688 02 47, e-post: johan.waxberg@paynova.comMats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comwww.paynova.com www.swebusexpress.seOm Swebuss ExpressSwebus Express AB, som är marknadsledande inom expressbussresor i Sverige, ingår i koncernen Concordia Bus Nordic AB. Swebus Express AB bedriver långväga busstrafik mellan 180 svenska orter, från Mora och Gävle i norr till Malmö i söder, samt med Oslo och Köpenhamn. Om Paynova ABPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder ett flertal kontobaserade tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa.Viktigare avtal har träffats med till exempel Ryanair, SJ, Swebus Express och CD-WOW.