Press release

PAYNOVAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SENARELAGD

– Centralt för oss nu är att få en större klarhet i de närmare omständigheterna och dess eventuella konsekvenser, även om det är viktigt att slå fast att det enbart handlar om anklagelser i dagsläget. Vi kommer självfallet att samarbeta med berörda myndigheter om så skulle bli aktuellt, och även därtill säkerställa att Paynovas betalningssystem inte används av någon i fel syfte, säger Lars Guldstrand, styrelseordförande i Paynova. Stockholm den 15 februari 2007StyrelsenOM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com