Press release

PAYNOVAS FÖRETRÄDESEMISSION SÄKERSTÄLLD

Nyemissionen är i sin helhet säkerställd genom att befintliga aktieägare lämnat teckningsåtagande (10,9 miljoner kronor) och garantiförbindelser (7,1 miljoner kronor) motsvarande 78 procent av nyemissionen. Resterande 22 procent (5,2 miljoner kronor) har garanterats av nya intressenter.Aktieägare som representerar mer än 50 procent av det totala antalet röster i Paynova stödjer förslaget och har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag till finansiering i enlighet med punkterna 15 – 19 i kallelsen till årsstämman.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Björn Wahlgren, vd och koncernchef, Paynova ABTelefon: 070-728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com