Press release

Paynovas intressebolag Chinova och China UnionPay har lanserat en e-handelsportal i Kina

Paynova och det kinesiska teknik- och internetföretaget LeiXun startade 2009 joint venturebolaget Chinova som fick uppdraget att utveckla och operera en kinesisk e-handelsportal åt China UnionPay (CUP). Efter att ha utgivit ca 2,3 miljarder kinesiska bankkort till ca 700 miljoner kineser och hanterat transaktioner med ca 2,1 miljoner företag avser CUP att utnyttja sin fysiska marknadsposition även för e-handel. CUP eMall skall utvecklas till en ledande handelsportal för såväl inhemsk e-handel som cross border för kinesiska konsumenter och handlare. Utöver den inhemska portalen är avsikten att ansluta ca 25 paviljonger från olika länder varav Japan, Taiwan, Korea och USA är under etablering. Intresset för lanseringen av CUPe Mall är stort och ett flertal av de största internetbaserade nyhetsportalerna har redan rapporterat om nyheten. Se bl a följande länkar:   http://news.xinhuanet.com/life/2011-04/07/c_121277642.htm http://news.163.com/11/0407/16/71245K090001125P.html   Förutsättningarna för den kinesiska e-handeln liknar situationen i USA och Europa för 5-10 år sedan. Motsvarande utveckling beräknas ske i väsentligt snabbare takt i Kina de kommande åren. Omsättningen inom detaljhandeln online uppgick till ca 250 miljarder RMB 2009 (motsvarande omkring samma belopp SEK). Från ca 500 miljarder RMB 2010 och en årlig tillväxt om ca 40 procent beräknas omsättningen öka till ca 1300 miljarder RMB 2013.   ”Vi bedömer att Chinova och CUPeMallkommer att generera betydandevärden för Paynova under de kommande åren,genom såväl licensintäkter från den inhemska kinesiska e-handeln,som direkta transaktionsintäkterfrån e-handeln cross border till och från Kina. Till detta kommer värdet av Paynovas ägarandel iChinova meden verksamhet som direkt från starten vilar på China UnionPay, ett av Kinas starkaste varumärken och redan etablerade marknadskanalertill företag och konsumenter”, säger Björn Wahlgren, styrelseordförande i Paynova och Chinova,     ———————————————————————————————— för ytterligare information, kontakta   Björn Wahlgren, styrelseordförande Paynova och Chinova Telefon: 08-517 100 02 Mobil: 070-728 74 40   Simpon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 00 Mobil: 070 – 787 19 70   om paynova Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.