Press release

PAYNOVAS KINESISKA BOLAG VINNER UPPHANDLING OCH FÖRDJUPAR SAMARBETET MED STATLIGA CHINAPAY

Avtalet innebär att Chinova ska leverera ett flertal kringtjänster, bland annat marknadsföring och trafikdrivande åtgärder, utöver att processa betalningar. Genom samarbetet får Chinova en bra start i uppbyggnaden av verksamheten. Chinovas breda erbjudande, som bland annat inkluderar lösningar för postorder och kundtjänst, skiljer sig från en traditionell betalningsförmedlare och blir tillsammans med China UnionPays infrastruktur en attraktiv lösning både för handlare och för konsumenter.E-handelsportalen kommer att lanseras i mars 2010 och erbjuder e-handlare en effektiv kanal att nå kinesiska konsumenter samtidigt som konsumenterna får tillgång till attraktiva varor och tjänster av hög kvalitet och en välutvecklad kundtjänst. Eftersom China UnionPay tillhandahåller all infrastruktur för kortbetalningar i Kina så kan Chinova förmedla betalningar till och från alla kinesiska banker. Samtliga handlare, oavsett om de verkar på den inhemska kinesiska marknaden eller gränsöverskridande, som ansluter sig når därmed en mycket stor målgrupp i Kina.Sedan Chinova bildades i oktober 2009 har ett antal nyckelpersoner rekryterats och en effektiv affärsmodell arbetats fram. Dessa två åtgärder var starkt bidragande anledningar till att Chinova vann uppdraget från China Pay i hård konkurrens med etablerade internationella aktörer.Paynova får intäkter från Chinova baserat dels på de gränsöverskridande transaktioner som görs och dels via en årlig licensavgift när hela plattformen är på plats. Licensavgiften baseras på omsättningen i Chinova.”ChinaPay kommer att ta en ledande roll på den kinesiska e-handels och betalningsmarknaden. Vi är mycket nöjda med att ha Chinova som partner. Det hjälper oss att nå vårt mål om marknadsledarskap och att bredda vårt erbjudande inom e-handel och gränsöverskridande betalningar. ChinaPay finns idag representerat över hela Kina och vi kan använda vår starka lokala närvaro och kundbas för att attrahera handlare att ansluta sig till den nyetablerade e-handelsportalen, säger Li Xiao-Feng, VD för ChinaPay i ett tidigare uttalande.Enligt undersökningsföretaget Iresearch uppgick Kinas inhemska e-handelsmarknad för retail till 180 miljarder RMB (cirka 180 miljarder SEK) och den totala e-handelsmarknaden till cirka 275 miljarder RMB 2008, vilket motsvarar en ökning med 180 procent jämfört med föregående år. Enligt prognoser från Iresearch kommer den kinesiska e-handelsmarknaden att överstiga 1000 miljarder RMB 2011. Den gränsöverskridande e-handeln i Kina förväntas växa till att motsvara sju till nio procent av den totala handeln, vilket skulle motsvara 70 – 90 miljarder RMB år 2011.”Paynova ser en stor potential i den starka tillväxten i kinesisk e-handel, viket vi direkt drar nytta av genom delägandet i Chinova. Om Chinova utvecklas efter de relativt konservativa prognoser vi har satt upp finns det goda möjligheter att realisera en betydande värdeökning genom den exitstrategi ägarna Paynova och LeiXun har satt upp för Chinova inom en femårsperiod, säger Björn Wahlgren styrelseordförande i Paynova AB.Målet är att Chinova ska bli en ledande leverantör av helhetlösningar för betalnings- och marknadsföringstjänster för B2C e-handel till och från Kina inom detaljhandelssektorn.För mer information kontaktaBjörn Wahlgren, Styrelseordförande Paynova AB, Tel: +46 8 517 100 02 Om PaynovaPaynova är en ledande leverantör av internetbaserade betaltjänster. Bolaget erbjuder tre grundtjänster riktade framförallt till större e-handlare: Paynova Sales Partner, Paynova Processing och Paynova Account. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden och en version av Paynova Account som är speciellt anpassad för onlinebaserade spelbolag, Paynova InGame. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.www.paynova.comOm ChinovaChinova är namnet på det joint venture-bolag som bildades då kinesiska LeiXun i oktober förvärvade 51 procent av Paynovas kinesiska verksamhet. Bolagets har två huvudsakliga inriktningar varav den ena består i att erbjuda e-handlare, både i Kina och västvärlden, en effektiv plattform för e-handel för att hantera gränsöverskridande e-betalningar och därmed ge direkt tillgång till den snabbväxande kinesiska marknaden. Chinova erbjuder dessutom ett stöd till e-handlare att etablera internetbaserade portaler för att dra nytta av den snabbväxande inhemska kinesiska e-handelsmarknaden.www.chinova.com