Press release

PAYNOVAS LEDNING FÖRSTÄRKS MED NY CFO OCH OMSTRUKTURERINGEN FORTSÄTTER ENLIGT PLAN

YTTERLIGARE FÖRSTÄRKNING AV LEDNINGSGRUPPEN Paynova fortsätter att förstärka ledningsgruppen och har rekryterat Magnus Tholén Svensson som ny CFO. Han kommer närmast från befattningen som CFO på börsnoterade Diamyd Medical. Magnus Tholén Svensson kommer att tillträda posten som CFO i Paynova senast under april 2007.MÅLET OM KASSFLÖDESPOSITIVITET UNDER ANDRA KVARTALET KVARSTÅRMålet för omstruktureringsarbetet med Xponse är fortsatt att Paynova ska vara operativt kassaflödespositiva på månadsbasis i juni 2007 (exklusive omstruktureringskostnader av engångskaraktär). För att nå målet krävs en fortsatt starkt positiv utveckling av Paynovas transaktionsvolymer. GOD TILLVÄXT I TRANSAKTIONSVOLYMERNA UNDER FJÄRDE KVARTALETPreliminärt uppgick ökningen av transaktionsvolymerna under fjärde kvartalet 2006 till cirka 50 procent jämfört med föregående kvartal mot tidigare aviserat mer än 40 procent.OPERATIVA KOSTNADERNA SÄNKS TILL CIRKA 3 MSEK PER MÅNADImplementeringen av den beslutade omstruktureringsplanen tillsammans med Xponse fortsätter planenligt. Som en följd av den pågående omstruktureringen och effektiviseringen bedömer Paynova att bolagets operativa kostnader kommer att sänkas med omkring 40 procent före kostnader av engångskaraktär. Kostnadsreduktionen beräknas få full effekt under andra kvartalet 2007. Från att under tredje kvartalet 2006 ha legat på drygt 5 MSEK per månad kommer de operativa kostnaderna att minskas till omkring 3 MSEK per månad. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Per Sunnemark, VD och koncernchef 0701-476 755OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com