Press release

PAYNOVAS LEDNING OCH MEDARBETARE FÖRVÄRVAR OPTIONER

Beslutet om inrättande av optionsprogram till de anställda, som fattades av ordinarie bolagsstämman den 11 maj 2006, omfattar högst 1 000 000 teckningsoptioner. Förvärv kan ske till beräknat marknadsvärde enligt Black & Scholes till och med november 2006. Teckning av aktier via optionerna kan sedan ske från och med september 2007 till och med november 2007 till teckningskursen 22,50 SEK per aktie. Programmet riktar sig med garanterat och maximalt antal optioner till tre kategorier anställda och andra nyckelpersoner i Paynova.Totalt har medarbetare inom Paynova redan nu tecknat anmälan om förvärv av 1 000 000 teckningsoptioner grundade på tio dagars börskurs efter publiceringen av bolagets delårsrapport januari-juni 2006. VD och ledningsgruppen har utnyttjat rätten att förvärva 770 000 teckningsoptioner. De anställdas intresse att förvärva optioner översteg tillgången på emitterade optioner. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Ekstedt, VD och koncernchefTelefon: 08-517 100 37Mobil: 0703-74 27 37OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com