Press release

PAYNOVAS NÄTVERK VÄXER MED SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Avtalet utgör ytterligare ett steg i processen att förädla Paynovas finansiella infrastruktur, dels geografiskt i Europa, dels för att uppnå de mest kostnadseffektiva kopplingarna mot banker, kortföretag och andra betalprocessföretag i partnernätverket på varje marknad. – Trots att vi inte har haft denna bankrelation på plats har vi under sommaren kunnat knyta till oss drygt 20-talet mindre och medelstora e-handlare i Frankrike, säger Abdallah Hitti, Vd för Paynova France. Nu ökar vi tempot i lanseringen med fokus på stora e-handlare. Betydande konkurrensfördelar tillförs dessutom i kombination med Paynovas franska samarbetspartner Paybox. De nya affärsmöjligheterna och access till den lokala betalningsinfrastrukturen kan nu utnyttjas i den intensifierade bearbetningen av stora e-handlare på den franska marknaden. – Med det här avtalet i handen kan de stora e-handlarna i Europa erbjudas konkurrenskraftiga villkor, säger Pelle Hjortblad, Vd för Paynova. – Dessutom, med Société Générale i ryggen får vi vid samtal med nya kunder redan i utgångsläget en hög trovärdighet.För ytterligare information, kontakta:Mats Jonnerhag, Informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.comPelle Hjortblad, Vd, Paynova ABTfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.comwww.paynova.comOm PaynovaPaynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet. Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna. I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa. Viktigare avtal har nyligen träffats med till exempel SJ, Swebus Express och CDWOW.