Press release

PAYNOVAS NYCKELPERSONER FÖRVÄRVAR OPTIONSRÄTTER

Det incitamentsprogram som styrelsen beslutade om den 18 maj 2005 och en extra bolagsstämma godkände den 21 juni 2005 omfattar Optionsrätterna TO10 2005/2008. Dessa berättigar till nyteckning av aktier i Paynova under perioden juni 2007 – maj 2008 till kursen 12,50 kronor. Aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 76 000 kronor och den kumulativa utspädningseffekten blir då ca 2.5 %. Styrelsen har också behandlat en anmälan från ett konsortium bestående av sex av Paynovas största aktieägare vilka har ställt ut köpoptioner inom ramen för sina befintliga aktier. Aktieägarnas avsikt är att nyckelpersoner som inte får delta i bolagets incitamentsprogram skall få likartade incitament och möjligheter att via optionsrätter ta del av bolagets framtida utveckling. Lars Guldstrand, som nyligen har knutits till bolaget som såväl strategisk som operativ rådgivare och adjungerad till styrelsen, har därigenom förvärvat 150 000 köpoptioner. Marie-Louise Kjellström, som nyvaldes till styrelseledamot vid den ordinarie bolagsstämman i maj har förvärvat 50 000 köpoptioner.Förvärvspris och villkor för köpoptionerna är även dessa marknadsmässiga och prissatta enligt Black & Schooles värderingsmodell samt överensstämmer i huvudsak med villkoren i incitamentsprogrammets optionsrätter 2005/2008.Marie-Louise Kjellströms innehav i Paynova uppgår därmed till 53 000 optioner och 15 000 aktier och Lars Guldstrands innehav uppgår till 150 000 optioner och nyligen förvärvade 12 000 aktier.För ytterligare information, kontakta: Peter Enström, Paynova AB, Tfn: +46 70 574 9982www.paynova.com Om Paynova Paynova AB erbjuder moderna betaltjänster på Internet, oavsett om det handlar om små eller stora summor. E-handlare får tillgång till en mångfald Europeiska betalningssätt och valutor i en samlad lösning med betalningsgaranti. Konsumenter kan gratis öppna en Paynovaplånbok på nätet för att göra säkrare och enklare köp eller sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via Paynova. Mer än 800 e-handlare har avtal med Paynova. De flesta återfinns i de fokuserade segmenten: resor, detaljhandel samt media och nätverksspel t ex Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW, Fujifilm Sverige och TV4. Företaget är noterat på NGM sedan februari 2004. För mer information och bilder gå in på: www.paynova.se