Press release

PAYNOVAS NYEMISSION I HUVUDSAK SÄKRAD

Om optionsrätter förfaller outnyttjade kan de inte nyttjas för teckning av andra intressenter – med minskat kapitaltillskott som följd. Full aktieteckning tillför bolaget ca 12,5 MSEK vilket behövs för den operativa verksamheten och den pågående internationella marknadsbearbetningen.För mer information kontakta Pelle Hjortblad, VD, telefon 08-517 100 07, mobil 0701-810 110Peter Enström, Styrelseordförande, mobil 070-574 99 82Om PaynovaPaynova AB, som börsintroducerades på NGM den 26 februari 2004, erbjuder säkra betallösningar på internet i form av en elektronisk plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Den elektroniska plånboken möjliggör för användarna att hantera alla sina inköp med endast en motpart i betalningen. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar plånboken genom VISA och MasterCard. Sedan starten 2001 har Paynova AB slutit avtal med över 500 sajter som idag erbjuder Paynovaplånboken som betallösning. VD är Pelle Hjortblad. Paynovas noteringsprospekt i sin helhet finns på www.paynova.com