Press release

PAYNOVAS NYEMISSION: ONSDAG 25 JUNI SISTA DAG FÖR HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Pågående nyemission i PaynovaÅrsstämman i Paynova beslutade den 4 juni 2008, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Tolv (12) befintliga aktier ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs om sju (7) SEK per aktie vilket innebär att Bolaget kan tillföras högst cirka 23,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.För varje tvåtal (2) tecknade och tilldelade aktier erhålles en (1) Optionsrätt 2008:2 till en tecknings kurs om 7 SEK samt för varje tecknad och tilldelad aktie erhålles en (1) Optionsrätt 2011 till en teckningskurs om 9 SEK.Handel med teckningsrätter: 16 – 25 juni 2008Teckningstid: 16 – 30 juni 2008Prospekt med anledning av Paynovas inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner finns tillgängligt på www.paynova.comFrågor om teckning och betalning besvaras av Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 01 580.På Paynovas hemsida finns även en Company Update som i korthet beskriver de viktigaste händelserna i bolaget hitintills under 2008.OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare tillgång till 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, i 12 valutor och på 12 språk i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan även öppna ett Paynova-konto för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har tecknat avtal med mer än 1 900 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com