Press release

PAYNOVAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD

Den fulltecknande emissionen innebär att Paynova tillförs cirka 29,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen ökar antalet aktier i Paynova med 7 461 605. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 2 238 481,50 kronor, fördelat på 22 384 815 aktier om vardera nominellt 0,10 kronor. För varje tecknad och betald aktie erhålls vederlagsfritt två teckningsoptioner, en av serie TO8 och en av serie TO9. Det totala antalet utgivna teckningsoptioner uppgår till 7 461 605 av serie TO8 och 7 461 605 av serie TO9. Två teckningsoptioner av serie TO8 ger rätt att under tiden 1 januari – 31 maj 2006 teckna en ny aktie till en teckningskurs om 6,00 kronor per aktie. Tio teckningsoptioner av serie TO9 ger rätt att under tiden 1 januari – 31 maj 2007 teckna en ny aktie till en teckningskurs om 12,00 kronor per aktie.– Vi är mycket nöjda med att intresset för emissionen varit så stort trots semestertider. Särskilt positivt är att befintliga aktieägare visat starkt förtroende för bolaget och svarat för mer än 75 procent av emissionen. Genom kapitalförstärkningen kan vi nu öka tempot i våra marknadssatsningar med stärkt fokus mot Europa, säger Peter Enström Styrelseordförande för Paynova.För ytterligare information kontakta: Peter Enström, styrelseordförande, Paynova AB Mobil: +46-70-574 99 82Om Paynova Paynova AB erbjuder moderna betaltjänster på Internet, oavsett om det handlar om små eller stora summor. E-handlare får tillgång till en mångfald Europeiska betalningssätt och valutor i en samlad lösning med betalningsgaranti. Konsumenter kan gratis öppna en Paynovaplånbok på nätet för att göra säkrare och enklare köp eller sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via Paynova. Mer än 800 e-handlare har avtal med Paynova. De flesta återfinns i de fokuserade segmenten: resor, detaljhandel samt media och nätverksspel t ex Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW, Fujifilm Sverige och TV4. Företaget är noterat på NGM sedan februari 2004. För mer information och bilder gå in på: www.paynova.se