Press release

PAYNOVAS OPTIONSRÄTTER 2005/2007 (TO3)KAN GENOM GARANTIÅTAGANDE TILLFÖRA YTTERLIGARE KAPITAL

Innehavare, som ej avser att utnyttja rätten att för tio optionsrätter teckna en ny aktie, till en kurs om 11,98 kronor, kan således via sin Bank/Fondkommissionär sälja dessa genom att lägga in säljorder på handelsplatsen NGM Equity till och med idag.Garant har förbundit sig att förvärva Paynovas optionsrätter 2005/2007 (TO3) vilka inte utnyttjas av innehavarna för teckning av nya aktier. Därigenom kan Paynova tillföras ett kapital om högst 5 000 000 kronor. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTALars Guldstrand, styrelseordförande, Paynova AB (publ.)Telefon: 070-528 81 81OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med drygt 1 400 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com