Press release

Paynovas ordförande säljer aktier till en av bolagets större ägare

Paynovas styrelseordförande, Daniel Ekberger, säljer en andel av sitt innehav, motsvarande 160 000 aktier, där merparten av försäljningen sker till en av bolagets större ägare. Transaktionen sker till samma pris som kommunicerad nyemission, dvs 15 kr per aktie. Daniels innehav efter försäljningen uppgår till drygt 2 procent av antalet utestående aktier.

”Paynova har intagit en stark position och har under året bland annat ingått strategiskt viktiga avtal med PayPal för internationell expansion. Jag kommer fortsatt, både som ordförande och större ägare, arbeta hårt för Paynovas framgång”, säger Daniel Ekberger, ordförande för Paynova.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, Ordförande, Paynova AB
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 820 766

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 502 306

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 18 december 2020 klockan 16.00 CET