Press release

PAYNOVAS VD PER SUNNEMARK FÖRVÄRVAR AKTIER

Per Sunnemarks värdepappersinnehav i Paynova uppgår därmed till 50 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Per Sunnemark, VD och koncernchef Mobil: 0701-476 755Om PaynovaPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com