Press release

PAYZMART OCH PAYNOVA TAR NÄSTA STEG

Payzmart tar nu nästa steg mot en fullskalig lansering av en ny betal- och kundfinansieringslösning inom dentalbranschen.

Målsättningen är tydlig: inom två år ska Payzmart hantera 10-20 % av försäljningsvärdet på den svenska marknaden, en marknad som uppgår till 15 miljarder kronor årligen. Lanseringen sker i nära samarbete med Paynova.

Payzmart, som tidigare har gått under namnet ”Vårdkunden”, ingår i bolagsgruppen runt Unident som sedan 20 år tillbaka har en ledande position inom dentalbranschen. Idag har Unident avtal med närmare 85 % av alla tandläkarkliniker i Norden.
Det nystartade bolaget Payzmart, som står under Finansinspektionens tillsyn, lanserade hösten 2017 en specialbyggd betal- och kundfinansieringslösning som löser flera problem för tandläkarna, till en lägre kostnad än existerande betalsätt.
Höstens pilottester har uppvisat mycket goda resultat och Payzmart lanserar nu lösningen på bred front. Först ut är svenska tandläkare och därefter sker vidare lansering i övriga Norden.
”Jag har lång erfarenhet från finans- och betalbranschen och den lösning vi har lanserat kommer tveklöst att skapa stora värden för våra kunder. Redan i testfasen ser vi att Payzmarts lösning adresserar så hög andel som 80 % av klinikernas försäljningsvärde”, säger Jan Lundblad, VD Payzmart.
Paynova levererar produkten Faktura som tjänst till Payzmart, vilket innebär en komplett tjänsteplattform där Paynova tar hand om alla betalningar från början till slut. Allt detta sker också i Payzmarts namn och böcker. Tjänsten är helt integrerad med Payzmarts gränssnitt och kan enkelt skalas upp: nya kliniker konfigureras bokstavligen med en knapptryckning.
”I och med partnerskapet med Payzmart visar Paynova ännu tydligare hur flexibel och skalbar plattformen är. Tillsammans med Payzmart kommer vi nu att utveckla vår affär inom tjänstesektorn kraftigt”, säger Daniel Ekberger, VD Paynova.
Under devisen “The Power of One” är Unident en helhetsleverantör av utrustning, förbrukningsvaror och tjänster inom dentalbranschen.   
”Det känns naturligt att stärka och utöka vårt erbjudande med en betal- och kundfinansieringslösning till våra kunder. Tillsammans med Paynova har vi skapat en skalbar och värdeadderande lösning som ligger helt rätt i tiden och som har mycket stor potential”, säger Markus Nordwall, grundare och ägare av Unident.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
David Larsson, Försäljnings- och marknadschefDavid.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06

OM PAYNOVAPaynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 14 mars 2018 klockan 08.45