Press release

RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Paynova AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 11 maj 2006 kl. 18.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.Stockholm i april 2006StyrelsenOm PaynovaPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad betaltjänst via Internet. Med Paynova som enda motpart får e-handlare en betalningsgaranti för ett 20-tal betalningsalternativ på 10 språk med 8 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter öppnar gratis ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 000 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com