Press release

Sileon AB (publ) har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Sileon AB (publ) (”Sileon” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 29 juni 2022.

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Sileon uppfyller listningskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 29 juni 2022. Sileon är sedan tidigare listat på NGM Regulated och sista dag för handel på NGM Regulated är den 28 juni 2022. I samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market har Sileon utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.

Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet SILEON med ISIN-kod SE0013108867. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För mer information, vänligen kontakta:
David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-27 kl 15.00 CEST.

Om Sileon
Sileon är ett globalt tech-bolag som möjliggör för banker, finansbolag och stora handlare att driva BNPL i egen regi. Sileon är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.