Press release

Sileon offentliggör reviderade finansiella mål

Sileons styrelse har idag fattat beslut om att ändra bolagets finansiella mål om positiv EBITDA 2023 till målsättningen positiv EBITDA och Cashflow Q2 2024. Beslutet sker med anledning att bolaget är ett halvår sen med kontraktering av nya SaaS kunder jämfört med tidigare finansiell plan.

-”Vi har nu börjat kontraktera mindre kunder med kortare beslutsprocesser. De större kunderna tar längre tid på sig och vi förväntar oss kontraktering av större kortutgivande banker i början på nästa år. ”, säger David Larsson

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB

E-post: david.larsson@sileon.com

Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 14.30 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.