Press release

SILEON PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023

Sileon publicerar härmed sin webbaserade årsredovisning. Årsredovisningen finns även som bifogad fil. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta Bolaget på info@sileon.com eller på telefon 08 – 517 100 00.

För mer information, vänligen kontakta:
 

David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2024 kl.08.50 CEST.