Press release

Sileon utser Carnegie Investment Bank AB till likviditetsgarant

Sileon AB (publ.) har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB avseende tjänsten likviditetsgaranti i syfte att främja likviditeten i Sileons stamaktier på Nasdaq Stockholm. Arrangemanget är i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för likviditetsgaranter.

I rollen som likviditetsgarant åtar sig Carnegie att löpande ställa kurser för Sileon-aktien i enlighet med de vid var tid gällande minimikrav för likviditetsgaranter som anges av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Carnegies uppdrag påbörjas omedelbart.

För mer information, vänligen kontakta: 
Kent Hansson, VD, Sileon AB 
E-post: kent.hansson@sileon.com 

Om Sileon  
Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är en strategisk partner till Visa, vilket stärker vår position och möjliggör nya möjligheter för våra kunder. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).